Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення.

1.1. Політика конфіденційності обробки та захисту персональних даних (далі — Політика) діє щодо всієї інформації, яку «ОЙЛДРАЙВ» ТОВ (далі — Адміністрація Сайту), у відповідності до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, може отримати про Користувача (Покупця) під час використання ним веб-сайту https://ravenol.com.ua (далі — Сайт) та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних.

1.2. Починаючи використання Сайту, здійснивши реєстрацію чи авторизацію на Сайті, або при спробі оформити замовлення без попередньої реєстрації, Користувач надає дозвіл та однозначну згоду на обробку його персональних даних на умовах та в порядку, що викладені нижче, а також підтверджує ознайомлення з цією Політикою, її прийняття та згоду з її змістом.

1.3. Володільцем персональних даних Користувачів є «ОЙЛДРАЙВ» ТОВ, ЄДРПОУ: 43250006, адреса: Україна, 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 18.

1.4. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході за посиланням на інші веб-сайти дія цієї Політики не поширюватиметься. У зв'язку з чим, Адміністрація Сайту рекомендує ознайомитися з політикою конфіденційності кожного  такого веб-сайту, перед тим, як передавати персональні дані, за якими Ви можете бути ідентифіковані.

1.5. Дана Політика обов’язкова для застосування відповідальною особою чи співробітниками Адміністрації Сайту, які безпосередньо здійснюють обробку або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків.

2. Склад та зміст персональних даних.

2.1. Під даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Користувача. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти,  наявність автомобіля та його VIN номер, адреса місця доставки чи перебування, інформація про дії Користувача під час використання Сайту, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень, історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Користувача надається ним в реєстраційній формі, або інформація отримана при усній комунікації Користувача і відповідальною особи чи співробітника Адміністрації Сайту, інформація, яка надається при здійсненні оплати на Сайті, зокрема інформація щодо паспортних даних Покупця, ідентифікаційного коду та інше. Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Користувачів, а залежить від потреб та бажань самого Користувача та від тих операцій, які він виконує на Сайті.

2.2. Під даними також розуміється інша інформація, отримана Сайтом на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Користувача у соціальних мережах чи інших облікових записів – у випадку реєстрації на Сайті за допомогою служб автентифікації. В такому випадку Користувач надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів). Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Користувач повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Користувач вирішив зареєструватися на Сайті, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook чи Google, Адміністрація Сайту може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

2.3. Використання cookie:

2.3.1. Використовуючи cookie Адміністрація Сайту може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Користувачів. Без цих файлів cookie Адміністрація Сайту не зможе розпізнати Користувача, а Користувач Сайту не зможе отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також, cookie допомагають Адміністрації Сайту підтримувати безпеку наданих Користувачем Сайту персональних даних;

2.3.2. Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію Користувача Сайту. Вони дозволяють Адміністрації Сайту пам'ятати уподобання Користувача Сайту, та Користувачу, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Адміністрація Сайту також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Користувачам Сайту, для вдосконалення Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо Користувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Користувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів на Сайті;

2.3.3. Якщо Користувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його пристрої або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, Користувач може запобігти встановленню файлів cookie відповідною настройкою свого програмного забезпечення браузера.

3. Мета, межі та строки обробки персональних даних.

3.1. Метою обробки персональних даних є:

3.1.1. забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Адміністрацію Сайту функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України;

3.1.2. ідентифікація клієнта як Користувача Сайту, для зв’язку з Користувачем в тому числі для надання послуг, обробки платежів, відправки, проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення і реалізації програм лояльності, зокрема з метою відправки комерційних пропозицій, повідомлень про акції та новини;

3.1.3. направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, електронною поштою або за номером телефону. Користувач може у будь-який момент відмовитися від отримання інформаційних та маркетингових розсилок – через відповідні налаштування на Сайті;

3.1.4. виконання інших обов'язків покладених законом на Володільця персональних даних, для захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані.

3.2. Строки обробки та зберігання Даних визначаються виходячи із цілей обробки Даних, а також виходячи із умов, вказаних в договорах, укладених з Користувачами у відповідності до вимог діючого законодавства України. Персональні дані обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності або до моменту видалення даних Користувачем або за запитом Користувача.

3.3. Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати згоду на обробку Даних.

4. Місцезнаходження персональних даних.

4.1. Персональні дані Користувачів Сайту обробляються та захищаються на захищених серверах Адміністрації Сайту.

5. Умови розкриття інформації про персональні дані третім особам.

5.1. Розкриття даних відбувається при замовленні Користувачем товарів на Сайті в об’ємі необхідному для виконання та опрацювання замовлення Користувача. Адміністрація Сайту може залучати сторонніх постачальників послуг для виконання замовлення. Такі сторонні постачальники послуг не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Сайту персональні дані, інакше ніж для виконання замовлення Користувача.

5.2. Адміністрація Сайту не розкриває інформації про персональні дані третім особам і не розповсюджуює без згоди Користувача, за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.

6. Захист персональних даних.

6.1. Адміністрацією Сайту здійснено всі організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження.

6.2. Уповноважені особи чи співробітники Адміністрації Сайту, які безпосередньо здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних у зв’язку з виконанням своїх службових обов’язків дотримуються вимогам законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх документів, щодо обробки і захисту персональних даних.

7. Права Користувача (Покупця).

7.1. Користувач має право:

7.1.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані;

7.1.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

7.1.3. на доступ до своїх персональних даних;

7.1.4. керувати процедурою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, електронною поштою або за номером телефону через відповідні налаштування Сайті;

7.1.5. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки;

7.1.6. вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

8. Внесення змін до Політики конфіденційності.

8.1. Адміністрація Сайту може час від часу в односторонньому порядку оновлювати цю Політику без повідомлення Користувача про такі зміни. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті.

8.2. У разі якщо були внесені будь-які зміни в Політику конфіденційності, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сайту.

8.3. Факт продовження використання Сайту є підтвердженням згоди і прийняття Користувачем відповідної редакції Політики конфіденційності.