Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Преамбула

Нижчевикладений текст Публічної оферти (надалі за текстом - Оферта) «ОЙЛДРАЙВ» ТОВ (надалі за текстом - Продавець) є пропозицією укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій Оферті.

Терміни

В даній оферті використовуються терміни, що мають наступне значення:

Оферта - пропозиція укласти електронний договір купівлі-продажу в розумінні Закону України «Про електронну комерцію» на умовах, що викладені в цій оферті.

Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛДРАЙВ», ЄДРПОУ: 43250006, адреса: Україна, 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 18.

Покупець або Користувач - фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати чи замовити продукцію Продавця для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, юридична особа або фізична особа підприємець.

Відвідувач Сайту - Покупець або Користувач, який відвідує сайт Продавця.

Сайт або Інтернет-магазин - сайт Продавця - розміщений в мережі Інтернет за адресою https://ravenol.com.ua, через який Продавець пропонує до продажу певний перелік Товарів.

Товар - продукція, з переліку, наведеному на Сайті, яку Продавець пропонує до продажу Покупцям.

Акцепт Оферти – повна і беззастережна згода Покупця на прийняття умов Оферти. Оферта вважається акцептованою Покупцем, а Договір купівлі-продажу укладеним з моменту оформлення Покупцем Замовлення на Сайті та підтвердження прийняття умов Оферти.

Замовлення – вчинення дій, спрямованих на придбання Товарів Продавця, шляхом заповнення/внесення Товарів Продавця до відповідної форми на сайті Продавця, підтвердження такого замовлення та підтвердження згоди з умовами Оферти

Договір купівлі-продажу – договір купівлі-продажу (надалі за текстом - Договір), укладений шляхом акцепту Покупцем умов даної Оферти.

Закон України «Про Захист персональних даних» - Закон України  «Про Захист персональних даних» №2297-VI від 01.06.2010р. з усіма змінами та доповненнями.

Cookie - це невеликі фрагменти даних (текстові файли), які надсилаються у ваш браузер із веб-сервера і зберігаються на вашому пристрої, щоб Cайт Продавця міг розпізнати ваш пристрій. Існує два типи файлів cookie, постійні та тимчасові (або "сеансові") файли cookie. Постійні файли cookie зберігаються як файли на вашому комп'ютері або на мобільному пристрої протягом тривалого періоду часу. Сеансові файли cookie тимчасово розміщуються на вашому комп'ютері під час відвідування нашого веб-сайту, але видаляються після вимкнення сторінки. Якщо ви не бажаєте приймати файли cookie, ви можете налаштувати параметри безпеки своїх веб-браузерів.

Точка видачі товарів – пункт самовивозу, де Продавець видає замовлений та оплачений Покупцем Товар.

Точка  повернення товарів – Точка видачі товарів.

1. Загальні положення

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЙЛДРАЙВ» публікує / розміщує цей Договір купівлі-продажу як публічний договір-оферту відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та п.4 ст.11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Дана Оферта визначає всі істотні умови Договору між Продавцем та Покупцем. Якщо інформація,  розміщена на Сайті, суперечить положенням Оферти, застосовуються умови Оферти.

1.3. Покупець акцептує Оферту лише при повній згоді з усіма її умовами та визнання її умов справедливими та такими, що не обмежують права Покупця. Оформлення Замовлення Покупцем на Сайті вважається беззастережним прийняттям (Акцептом Оферти) Покупцем даної Оферти.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту Акцепту Оферти.

2. Предмет Договору

2.1. За даним Договором Продавець зобов'язується передати Покупцеві у власність Товар, що пропонується на Сайті Інтернет-магазину Продавця https://ravenol.com.ua, а Покупець приймає або зобов'язується прийняти Товар  і сплатити за нього визначену вартість.

2.2. Продавець може виконувати Замовлення як особисто, так і із залученням третіх осіб.

2.3. Даний Договір визначає умови купівлі-продажу лише тих Товарів, що представлені на Сайті Інтернет-магазину.

3. Порядок здійснення Замовлення

3.1. Продавцем на Сайті розміщується перелік Товарів та цін на них у вільному доступі для Покупця.

3.2. Для здійснення Замовлення Покупець заповнює форму для замовлення, що розміщена на Сайті Продавця. Форма вважається заповненою, якщо в ній заповнені всі розділи, відмічені, як обов’язкові.

3.3. Прийняття Продавцем Замовлення Покупця відбувається шляхом надсилання Покупцю підтвердження у вигляді електронного повідомлення на електронну адресу, внесену Покупцем при Замовленні або реєстрації на Сайті, після чого Оферта вважається прийнятою, а Договір вважається укладеним.

3.4. Замовлення вважається прийнятим до виконання Продавцем у випадку, коли після завершення Покупцем дій по оформленню замовлення на Сайті, Продавець зв’яжеться у телефонному режимі із Покупцем уточнити деталі Замовлення, та підтвердити Покупцю про прийняття відповідного Замовлення в роботу.

3.5. Замовлення Покупця  може бути відвантажено:

3.5.1. за місцем розташування Точки видачі товарів;

3.5.2. поза місцем розташування Точки видачі товарів, за адресою, вказаною Покупцем при оформленні Замовлення, шляхом кур’єрської доставки ТОВ «Нова пошта»за вказаною Покупцем адресою.

3.6. Покупцю повідомляється час, коли замовлений Товар, який заплановано відвантажити за місцем/ поза місцем розташування Точки видачі товару, буде доступний до отримання.

3.7. Продавець має право відмовити Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково, якщо весь Товар або його частини, немає в наявності або з інших підстав, що унеможливлюють його доставку.

3.8. В разі відмови Покупцю у виконанні Замовлення в повному обсязі або частково Продавець повідомляє про це Покупця шляхом направлення йому листа на електронну адресу, що зазначена Покупцем при оформленні замовлення або за номером телефону, який було внесено Покупцем при оформленні Замовлення.

3.9. Замовлення може бути здійснене Покупцем цілодобово.

3.10. Покупець не може змінювати своє Замовлення шляхом виключення із Замовлення Товару/Товарів, включення в Замовлення Товару/Товарів, зміни кількості замовленого/-их Товару/-ів після здійснення оплати.

3.11. Покупець може скасувати своє Замовлення шляхом звернення до Продавця за телефоном або листом  на електронну адресу. У такому разі, Продавець скасовує Замовлення та повертає сплачені кошти Покупцю в порядку, встановленому цим Договором. Замовлення може бути скасоване тільки до відвантаження.

4. Ціна договору та порядок оплати замовлених Товарів

4.1. Ціна на Товар визначається відповідно до опублікованих на Сайті. Ціни на Товари на Сайті вказуються із врахуванням ПДВ.

4.2. Покупець гарантує, що ознайомлений та згоден із встановленими цінами, опублікованими на Сайті.

4.3. Способи оплати Товарів:

4.3.1 Товари, замовлені Покупцем, оплачуються останнім, шляхом безготівкового розрахунку;

4.3.2. Готівковий розрахунок можливий при отриманні Товару за вказаною адресою доставки ТОВ «Новою Поштою» Покупцем або до відділення ТОВ «Нова Пошта», яке вказане в Замовленні;

4.3.3. Оплата може бути здійснена через систему Liqpay або платіжними картками Visa/Mastercard безпосередньо на Сайті.

4.4. Вартість доставки за адресою, або до відділення ТОВ «Нова Пошта» відповідають діючим тарифам ТОВ «Нова Пошта». Вартість доставки не включається у вартість Замовлення.

4.5. Оплата Товару має бути здійснена протягом одного календарного дня з моменту виставлення рахунку-фактури на сплату. У разі відсутності оплати у вказаний термін, Продавець може анулювати Замовлення в односторонньому порядку.

4.6. Видача Замовлення здійснюється лише після підтвердження оплати.

4.7. Факт оплати вважається підтвердженим після надходження коштів на поточний рахунок Продавця. Датою оплати за Договором вважається дата зарахування коштів Покупця у розмірі зазначеної суми у рахунку.

4.8. Фінансові зобов’язання Покупця за договором вважаються виконаними у повному обсязі з моменту отримання Продавцем суми вартості замовлених Товарів.

4.9. Продавець має право змінювати ціни на Товар, умови купівлі-продажу, доставки (що діють на момент укладання Договору) в односторонньому порядку.

4.10. Покупець має право відмовитись від прийняття Товарів, що можуть бути повернуті відповідно до норм чинного законодавства Продавцеві.

5. Порядок отримання замовлених Товарів

5.1. Видача замовлених Товарів здійснюється в Точці видачі товарів Продавця, або за адресою, вказаною Покупцем в Замовленні.

5.2. Замовлені Товари поставляються Продавцем за допомогою третіх осіб, залучених Продавцем або особисто.

5.3. Спосіб доставки Товарів:

5.3.1. Товари можуть бути отримані Покупцем безпосередньо в Точці видачі товарів Продавця;

5.3.2. Товари можуть бути отримані Покупцем через відділення  ТОВ «Нова пошта», яке обирає Покупець при оформленні замовлення;

5.3.3. Товари можуть бути отримані за адресою, вказаною Покупцем при оформленні, шляхом кур’єрської доставки ТОВ «Нова пошта».

5.4. Разом із Замовленими Товарами Продавець надає Покупцю рахунок-фактуру, видаткову накладну, чи іншу супроводжувальну документацію, надання якої передбачено чинним законодавством України кінцевому споживачу.

5.5. В момент  отримання Товару Покупець повинен перевірити комплектність, якість та відповідність Товару за адресою отримання Замовлення.

5.6. При обраному способі доставки Товарів 5.3.2. та 5.3.3. Покупець може відмовитись від отримання Товарів в повному обсязі. Часткова відмова або прийняття Товарів не дозволяється.

5.7. Об'ємні одиниці Товару та великогабаритний Товар може доставлятися Продавцем на індивідуальних умовах, які узгоджуються із Покупцем, про що Продавець окремо повідомляє Покупця  за номером телефону та/або електронній пошті, які Покупець вказав при створенні замовлення на Сайті.

6. Відмова від отримання. Порядок повернення Товарів.

6.1. Покупець має право повернути Продавцю Товари, придбані на Сайті Продавця, відповідно до норм чинного законодавства України. Продавець здійснює повернення коштів Покупцю грошовим переказом у національній валюті на банківську картку власника, з якої було здійснено сплату за Товар або на розрахунковий рахунок для юридичних осіб не пізніше 7 календарних діб з дня повернення.

6.2 У разі повернення Товарів, Покупець повинен надати заяву на повернення Товару (обов’язкове заповнення всіх полів), розрахунковий документ, що підтверджує його придбання на Сайті, та повернути Товар Продавцю. Після отримання Товару Продавцем кошти будуть відправлені за вказаними реквізитами у заяві.

6.3. Повернення Товарів здійснюється Покупцем Продавцю за адресою в Точки повернення товарів, або шляхом відправлення у відділення №12 «Нова Пошта» м. Києва. При цьому оголошену вартість відправлення потрібно вказати, згідно вартості Товару, який повертається, та забезпечити пакування повернення - згідно Правил пакування «Нова Пошта». Оплата доставки повернення - за кошт Покупця.

6.4. У разі, якщо Покупець з будь-яких причин відмовляється заповнити документи на повернення Товарів, визначені чинним законодавством України, Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів.

6.5. Продавець має право відмовити Покупцю у поверненні Товарів, придбаних на Сайті, у разі, якщо Покупцем будуть порушені вимоги чинного законодавства України щодо особливостей повернення товарів  (зокрема, вимоги Закону України «Про захист прав споживачів», а також у разі, якщо чинним законодавством не передбачено право Покупця на повернення таких товарів та/або умови цього Договору.

7. Порядок пред’явлення претензій/скарг

7.1. У разі наявності претензій/скарг у Покупця, або інших питань, що виникають у Покупця в рамках Замовлення на Сайті Товарів, Покупець може звернутися шляхом направлення письмового запиту/скарги/претензії за адресою: «ОЙЛДРАЙВ» ТОВ, Україна, 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 18.

8. Обробка та захист персональних даних

8.1. Відвідувач Сайту діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

8.2. Персональні дані обробляються, зберігаються та використовуються з дотриманням вимог та на підставі Закону України «Про захист персональних даних»:

8.2.1. Під даними розуміється будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано відноситься до конкретного Відвідувача Сайту. Це може бути: ім’я, прізвище, по-батькові (у разі наявності), номер телефона, адреса електронної пошти,  наявність автомобіля та його VIN номер, адреса місця доставки чи перебування, інформація про дії Відвідувача Сайту під час використання Сайту, IP-адреса, дані про пристрої, що використовуються Відвідувачем Сайту (тип пристрою, тип браузера, операційна система пристрою), історія повідомлень, історія відгуків чи коментарів, інша інформація, за допомогою якої здійснюється комунікація, та яка за бажанням Відвідувача Сайту надається ним в реєстраційній формі, або інформація отримана при усній комунікації Відвідувача Сайту і відповідальною особи чи співробітника Продавця, інформація, яка надається при здійсненні оплати на Сайті, зокрема інформація щодо паспортних даних Покупця, ідентифікаційного коду та інше. Даний перелік персональних даних не є сталим та обов’язковим для усіх Відвідувачів Сайту, а залежить від потреб та бажань самого Відвідувача Сайту та від тих операцій, які він виконує на Сайті;

8.2.2. Під даними також розуміється інша інформація, отримана Сайтом на законних підставах від третіх осіб та/або доступна з профайлів Відвідувача Сайту у соціальних мережах чи інших облікових записів – у випадку реєстрації на Сайті за допомогою служб автентифікації. В такому випадку Відвідувач Сайту надає свою згоду на обробку інформації, що доступна із відповідних облікових записів (профайлів). Відвідувачі Сайту несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними в загальнодоступних облікових записах. Відвідувач Сайту повинен усвідомити всі ризики, пов'язані з тим, що він оприлюднює адресу або інформацію про точне місце свого розташування. Якщо Відвідувач Сайту вирішив зареєструватися на Сайті, використовуючи службу автентифікації стороннього оператора, наприклад інформацію Facebook чи Google, Продавець може отримати додатковий профіль, або іншу інформацію, доступ до якої надано такою третьою особою.

8.3. Замовляючи Товар на Сайті Продавця, кожен Покупець свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Продавцем на свій розсуд будь-якими способами, що не суперечить законодавству України.

8.4. Обробка даних здійснюється з метою укладення цього Договору, реєстрації Покупця на Сайті, виконання Замовлення Продавцем, забезпечення безпеки наданих Покупцем даних, надсилання Покупцю рекламних, а також акційних повідомлень від Продавця, забезпечення реалізації цивільно-правових відносин, господарських, податкових відносин, здійснення покладених на Продавця функцій, повноважень та обов’язків у відповідності до діючого законодавства України

8.5. Особисті дані Покупця можуть надаватися третім особам, діловим партнерам Продавця, які приймають пряму чи опосередковану участь у виконанні цього Договору, підрядникам Продавця, субпідрядникам Продавця, виключно з метою виконання Замовлення Покупця, обробки платежів, забезпечення виконання умов цього Договору та/або у випадках, встановлених чинним законодавством.

8.6. Також, особисті дані Покупця можуть бути передані третім особам в рамках здійснення господарської діяльності Продавця, при проведенні перевірок державних органів, аудиторських служб, юридичних радників, запитів державних органів, слідчих органів, на підставі судових рішень та в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

8.7. Особисті дані Покупця обробляються та зберігаються настільки довго, наскільки це необхідно для досягнення цілей, заради яких вони були зібрані, в тому числі для виконання будь-яких юридичних, бухгалтерських вимог, або вимог щодо звітності або до моменту видалення даних Покупця або за запитом Покупця.

8.8. Згідно Закону України «Про захист персональних даних», Покупець, як суб’єкт персональних даних має наступні права:

8.8.1. знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані;

8.8.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

8.8.3. на доступ до своїх персональних даних;

8.8.4. керувати процедурою направлення розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, електронною поштою або за номером телефону через відповідні налаштування Сайті;

8.8.5. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки;

8.8.6. вживати передбачених законом заходів щодо захисту своїх прав.

8.9. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, у тому числі обробці персональних даних, Продавець цим зобов’язується виконати всі процедури, необхідні для забезпечення конфіденційності та захисту даних.

8.10. Використання cookie:

8.10.1. Використання cookie необхідно для виконання Продавцем зобов’язань за Договором. Використовуючи cookie Продавець може проводити аутентифікацію та ідентифікацію Покупців та/або Відвідувачів Сайту. Без цих файлів cookie Продавець не зможе розпізнати Покупця та/або Відвідувача Сайту, а Покупець/Відвідувач Сайту не зможе отримати доступ до особистого кабінету на Сайті та зробити Замовлення. Також, cookie допомагають Продавцю підтримувати безпеку наданих Покупцем/відвідувачем Сайту персональних даних;

8.10.2. Файли cookie дозволяють персоналізувати онлайн-історію Покупця/Відвідувача Сайту на Сайті Продавця. Вони дозволяють Продавцю пам'ятати уподобання Покупця/Відвідувача Сайту та Покупцю/Відвідувачу Сайту, відповідно, не потрібно повторно вводити інформацію, яка вже була надана. Продавець також використовує файли cookie для збору інформації (наприклад, популярних сторінок, шаблонів перегляду, кліків), яка цікава Покупцям/Відвідувачам Сайту, для вдосконалення Продавцем Сайту та проведення дослідження на ринку. Якщо Покупець/Відвідувач Сайту вирішить видалити ці файли cookie, у Покупця/Відвідувача Сайту буде обмежена функціональність сервісів Продавця на Сайті;

8.10.3. Якщо Покупець/Відвідувач Сайту не хоче, щоб файли cookie зберігалися на його пристрої або хотів би отримати інформацію про їхній вміст, Покупець/відвідувач Сайту може запобігти встановленню файлів cookie відповідною настройкою свого програмного забезпечення браузера.

9. Гарантійні зобов’язання

9.1. Акцептуючи дану Оферту, Покупець підтверджує, що:

9.1.1. укладає Договір добровільно і при цьому повністю ознайомився з умовами Оферти, розуміє предмет Договору, значення і наслідки своїх дій щодо укладання та виконання Договору, вважає умови договору справедливими та такими, що не обмежують права Покупця жодним чином;

9.1.2. володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для укладення та виконання Договору;

9.1.3. на момент укладення Договору не пов'язаний будь-якими зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають йому укласти і належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені в Договорі;

9.1.4. його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі;

9.1.5. готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;

9.1.6. не має наміру здійснювати будь-які дії, які нашкодили б діловій репутації Продавця та/або третіх осіб, пов'язаних договірними відносинами із Продавцем, або суперечили б законодавству України, міжнародним нормам, звичаям ділового обороту та / або загальноприйнятим нормам моралі;

9.1.7. його дії спрямовані на отримання результатів виконання Замовлення Продавцем, в них не міститься злого умислу, шахрайських намірів, спроб зашкодити господарській діяльності Продавця, порушити права інтелектуальної власності Продавця,  отримати несанкціонований доступ до інформації, яка є власністю Продавця;

9.1.8. при здійсненні оформлення Замовлення ним вказуються достовірні дані та не використовуються персональні дані третіх осіб. Покупець залишає за собою право відмовитись від виконання Замовлення в разі, якщо має сумніви в достовірності даних, вказаних Покупцем, включаючи, але не обмежуючись, ім’ям Покупця та адреси доставки Товарів.

9.1.9. він/вона ознайомлений(а) з Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню) згідно з Додатком №3 до Постанови Кабінету Міністрів України № 172 від 19 березня 1994 року.

9.2. Протягом строку дії Договору та виконання відповідного Замовлення Продавець гарантує:

9.2.1. що докладе всіх можливих зусиль для виконання Замовлення у відповідності з усіма вимогами Покупця, зазначеними у відповідному Замовленні. При цьому Покупець не гарантує відсутності певних відхилень від вимог Продавця;

9.2.2. у зв'язку з тим, що ціни на Товари можуть змінюватися, і фактична кінцева сума замовлення може відрізнятися, Продавець зобов’язується попереджувати Покупця або погоджувати з ним зміни у замовленні Покупця, в тому числі погоджувати заміну будь-якого Товару, зміну цін на Товари, скасування Замовлення повністю або частково в порядку, встановленому цим Договором; 

9.2.3. з переліку відібраних в рамках відповідного Замовлення Товарів не буде таких, які мають прострочені строки придатності, а також таких, які мають зовнішні пошкодження або інші дефекти, що негативно впливають на їх якість чи інші властивості.

9.3. В ході виконання Замовлення Продавець здійснить все можливе, але не гарантує:

9.3.1. що фактично вибрані Товари матимуть зовнішній вигляд, ідентичний тому, який зазначено на Сайті. Незважаючи на те, що  Продавець приклав всі можливі зусилля для того, щоб зображення Товарів максимально відповідали реальному вигляду відповідних Товарів;

9.3.2. відповідності властивостей Товарів, обраних Покупцем, очікуванням останнього або опису Товару, наданого його виробником або Продавцем;

9.3.3. фактичну наявність вичерпного переліку обраних Продавцем на Сайті Товарів для їх передачі Покупцю на умовах даного Договору.

9.4. За винятком гарантій, прямо зазначених в Договорі, Продавець не надає ніяких інших прямих гарантій чи гарантій за Договором та прямо відмовляється від будь-яких гарантій або умов щодо результатів виконання Замовлення конкретним цілям Покупця, або їх придатності для інших цілей і завдань.

10. Строк дії Договору. Умови зміни та розірвання Договору

10.1. Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов’язань або до моменту розірвання Договору.

10.2. Договір може бути розірваний:

10.2.1. будь-якою Стороною у випадках, передбачених чинним законодавством України та/або Договором;

10.2.2. за взаємною домовленістю Сторін.

10.3. Розірвання Договору Покупцем або відкликання ним Акцепту Оферти не покладає на Продавця обов’язку повернення коштів, фактично витрачених на виконання відповідного замовлення Покупця.

11. Відповідальність Сторін

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. Продавець не несе відповідальності:

11.2.1. за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань, зазначених у цьому Договорі, у зв'язку з наданням Покупцем неповних та / або недостовірних і / або неактуальних даних при оформленні Замовлення;

11.2.2. за недотримання погодженого з Покупцем терміну виконання Замовлення, що відбулося не з вини Продавця;

11.2.3. за шкоду та збитки, що виникли у Покупця внаслідок використання Товарів, отриманих в результаті виконання Замовлення;

11.2.4. за відсутність у Продавця технічної можливості здійснити Замовлення через збої в роботі комп’ютерних мереж;

11.2.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та / або Договором.

11.3. Сторони погодились, що розходження у терміні виготовлення Товарів, а також інших позначок датування та маркування Товарів, наведених на фото відповідного Товару на Сайті та на вибраних Покупцем Товарах, фактично переданих йому Продавцем, не є порушенням умов Договору.

11.4. У разі, якщо з якої-небудь причини Продавець не почне виконання Замовлення, або почне таке надання з порушенням строків, відповідальність Продавця за допущене порушення Договору та засоби правового захисту Покупця щодо такого порушення обмежуються виключно продовженням терміну виконання Замовлення на відповідний період.

11.5. Продавець ні за яких обставин не несе відповідальності за Договором:

11.5.1 за будь-які дії / бездіяльність, які є прямим або непрямим результатом дій / бездіяльності будь-яких третіх сторін;

11.5.2 будь-які непрямі збитки і / або упущену вигоду Покупця і / або третіх сторін незалежно від того, чи міг Продавець передбачати можливість таких збитків чи ні;

11.5.3 використання (неможливість використання) і які б то не було наслідки використання (неможливості використання) Покупцем обраної ним форми оплати за виконання Замовлення.

11.6. Продавець звільняється від відповідальності за неповне або неналежне виконання Замовлення за Договором у випадках невиконання Покупцем будь-якої з умов Договору.

11.7. Продавець залишає за собою право відмовити Покупцю у виконанні всіх наступних Замовлень в разі невиконання Покупцем своїх зобов’язань за попереднім Замовленням.

11.8. Сукупна відповідальність Продавця за Договором, за будь-яким позовом або претензією, в тому числі зі Сторони Покупця щодо виконання Договору обмежується розміром винагороди Продавця, сплаченої Покупцем в рамках Договору.

11.9. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке порушення викликане дією обставин непереборної сили (форс-мажор), включаючи: дії органів державної влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії і / або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, військові дії (незалежно від того, оголошена війна чи ні), будь-які інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання Сторонами умов Договору та непідконтрольні Сторонам.

11.10. У разі порушення Покупцем умов Договору, Продавець має право припинити виконання Замовлення до моменту усунення Покупцем допущених порушень і відшкодування (компенсації) завданих Продавцю таким порушенням збитків та / або розірвати Договір з надсиланням відповідного повідомлення Покупцю.

12. Інші умови

12.1. Оферта у своїй останній редакції набуває чинності з моменту Опублікування Продавцем відповідної редакції Оферти на Сайті і діє до моменту відкликання Оферти Продавцем.

12.2. Продавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни, оновлювати умови Оферти і / або відкликати Оферту у будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення змін Продавцем в Оферту, такі зміни набувають чинності з моменту опублікування на Сайті, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

12.3. Усі питання, неврегульовані Договором, регламентуються чинним законодавством України (зокрема статтею 633, Главою 54 Цивільного Кодексу України).

12.4. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів між сторонами Договору. У випадку, якщо Сторони не зможуть прийти до згоди зі спірних питань шляхом переговорів, такі спори підлягають переданню на розгляд суду у відповідності з діючим законодавством України.

12.5. При наявності в Договорі термінів, значення яких не визначене, і які не можуть бути однозначно витлумачені, виходячи з загальновживаної практики, при їх тлумаченні слід керуватися: у першу чергу - тлумаченнями, наведеними на Сайті, в другу чергу - виходячи із звичаїв ділового обороту.

12.6. Будь-яке повідомлення, потрібне або бажане за даним Договором, має бути зроблено у письмовому вигляді. Усі повідомлення повинні бути написані українською мовою та направлені однією Стороною на адресу іншої Сторони електронною поштою та/або факсом та/або цінним листом з повідомленням про вручення.

12.7. Договір являє собою повну домовленість між Продавцем і Покупцем. Продавець не бере на себе ніяких умов і зобов'язань, не зазначених в Договорі. Виняток можуть становити випадки, коли такі умови або зобов'язання зафіксовані в письмовому вигляді і підписані від імені Продавця і Покупця.

12.8. Якщо будь-яку з умов Договору визнано недійсною або незаконною, або вона не може вступити в силу у відповідності з чинним законодавством, така умова не впливає на чинність інших положень Договору.

13. Реквізити

«ОЙЛДРАЙВ» ТОВ

ЄДРПОУ: 43250006

Україна, 03148, м. Київ, вул. Пшенична, 18.